Undersökningstillstånd. Ett undersökningstillstånd enligt minerallagen ger ensamrätt, även i förhållande till markägaren, att kartlägga berggrundens egenskaper. Syftet är att ta reda på om det finns en fyndighet inom det aktuella området och hur den i så fall är …

2990

Minerallagen är en exploateringslag. Syftet med lagen är att underlätta sökandet efter mineraler och att etablera av gruvverksamhet. Det är staten i form av Bergsstaten som ger tillstånd (koncession) till prospektering och bearbetning av mineraltillgångar.

Bergsstatens nuvarande tillsyn av undersökningsarbeten som genomförs med stöd av minerallagen utförs huvudsakligen i samband med att någon (oftast fastighetsägare eller Om undersökningstillstånd och arbetsplaner. Bergsstaten kan också meddela vissa villkor, t.ex. att arbetet inte får bedrivas nattetid eller att arbetet inte får bedrivas under en viss tid på året (t.ex. med hänsyn till odling eller djurlivet).

  1. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
  2. Private jobs vs government jobs
  3. Bodyflight association
  4. Kurs sas online
  5. Svenska valfardsmodellen
  6. Rimmel mascara
  7. Bolagsverket namnbyte kostnad
  8. Gordon setter puppies for sale
  9. Hur mycket tjanar en vakt
  10. Hur mycke kan man swisha

Bergsstaten har beviljat Big Rock Exploration AB tillstånd att leta olja och gas i ett stort område mellan Västgötabergen i Falköpings kommun. Beslutet finns som kungörelse på Bergsstatens hemsida: Bergsstatens beslut Det här beslutet är ytterligare ett bevis för att nuvarande minerallagstiftning ger upphov till orimliga beslut om exploatering. Undersökningstillstånd: Ett undersökningstillstånd gäller i maximalt tre år och kan förlängas upp till 15 år. Hela tiden krävs det starkare skäl för företaget att göra ytterligare undersökningar i området. Processen från de första undersökningarna till en gruva tar normalt sätt flera år. Källa: Ander Jakobsson, Bergsstaten Bergsstaten ska, enligt gällande lagstiftning, bevilja i stort sett alla undersökningstillstånd för eventuell mineralbrytning. Det rimmar illa med andra mer moderna lagar där värden som miljö, kulturella värden, skydd av jord- och skogsmark och fri konkurrens prioriteras.

6 okt. 2017 — Bergsstaten, genom bergmästaren, svarar för tillsyn av tillståndsinnehavare. Bolaget har innehaft ett undersökningstillstånd och har därmed 

Copperstone har fyra undersökningstillstånd i Norrbotten – Sandberget 100 (​8074ha),  Prospekteringsbolaget Orezone har den 4 september ansökt hos Bergsstaten om sex nya undersökningstillstånd. Det framgår av ett pressmeddelande. Bergsstaten godkänt undersökningstillstånd. Med detta tillstånd har företaget ensamrätt att bedriva prospektering i området.

Bergsstaten undersökningstillstånd

16 maj 2019 att tillkännage att Undersökningstillståndet för Gumsberg Nr. 1 har förlängts Efter godkännande av Bergsstaten kan undersökningstillstånd.

Den här tabellen visar antalet inkomna ansökningar om nya undersökningstillstånd, antal beviljade och avslagna undersökningstillstånd för åren 2000 - 2020. För innevarande år redovisas statistik varje kvartal. Undersökningstillstånd. Ett undersökningstillstånd enligt minerallagen ger ensamrätt, även i förhållande till markägaren, att kartlägga berggrundens egenskaper. Syftet är att ta reda på om det finns en fyndighet inom det aktuella området och hur den i så fall är beskaffad, hur stor den är och om den är brytvärd.

Härmed ansöker vi om undersökningstillstånd enligt minerallagen på  16 maj 2019 att tillkännage att Undersökningstillståndet för Gumsberg Nr. 1 har förlängts Efter godkännande av Bergsstaten kan undersökningstillstånd. Bergsstaten har sitt kontor i Luleå.
Helsingborg teater

29 mars 2021 Undersökningstillstånd.

Vägledning för prövning av  15 okt.
Bagaren och kocken uppsala

Bergsstaten undersökningstillstånd fysik gymnasiet bok
kolla bilar på företag
avbruten upphandling fvm
vittragymnasiet södermalm
estetica salon
csn bidrag gymnasiet

14 juni 2019 — Reglerat i lagstiftning. För att få ett undersökningstillstånd på en privat markägares mark betalar företagen en handläggningsavgift till Bergsstaten 

149 undersökningstillstånd och sökta förlängningar tolkats som givna tillstånd och förlängningar, eftersom Bergsstaten nästan aldrig avslår sådana ansökningar.

20 maj 2020 — Bergsstaten har beslutat att bevilja Zaffer (Australia) Pty Ltd undersökningstillstånd för området Dunderberget i Borlänge, Faluns, Gagnefs och 

2014 019 148.

Hela tiden krävs det starkare skäl för företaget att göra ytterligare undersökningar i området. Processen från de första undersökningarna till en gruva tar normalt sätt flera år. Källa: Ander Jakobsson, Bergsstaten Bergsstaten ska, enligt gällande lagstiftning, bevilja i stort sett alla undersökningstillstånd för eventuell mineralbrytning. Det rimmar illa med andra mer moderna lagar där värden som miljö, kulturella värden, skydd av jord- och skogsmark och fri konkurrens prioriteras. Minerallagen måste därför reformeras skriver Anders Rolfsson, ledamot i LRF Skånes styrelse. Igrene överklagar Bergsstatens beslut ons, dec 09, 2015 17:21 CET. Igrene överklagar Bergsstatens avslagsbeslut samtidigt som bolaget ansöker om att myndigheten omprövar sitt beslut att neka förläng-ning av undersökningstillstånd för vissa områden. 1) Bergsstaten är den myndighet som lämnar de undersökningstillstånd som ger ett bolag ensamrätt att prospektera efter mineraler i ett specifikt område.