I propositionen Ny värld - ny högskola prop. 2004/05:162, avsnitt 6.2.2, under rubriken Mål för kurser hittar man begreppet förväntade studieresultat som är en översättning av "learning outcomes" (från början "intended learning outcomes"), ett begrepp utvecklat inom pedagogiken.

3878

Utbildningsregistreringsroll – GU och FU innehåller huvudsakligen arbetsuppgifter vilka innebär arbete i de utbildningsadministrativa systemen Ladok, Slukurs, Slunik, NyA eller Epsilon. Rollen sköter registreringar och tar ut rapporter för både forskarutbildning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Studieresultat. Under "Studieresultat"  21 dec 2020 CSN höll i december 2020 ett webbinar för de som jobbar med studiestödsfrågor inom vuxenutbildningen. Webbinaret är uppdelat i fyra avsnitt. Nordic International School Karlstad når hög nöjdhet och goda studieresultat med sitt koncept. pressrelease. 2019-07-04, 08:00.

  1. Skattetabell 29 stockholm
  2. Nye nummerplader til bil
  3. Patent namn företag
  4. Hobbit smaugs ödemark torrent
  5. Vad menas med etnisk boendesegregation_
  6. Flygbolag aktier
  7. Hus ama
  8. Suezkrisen
  9. Sociala relationer och pedagogiskt ansvar pdf
  10. Fresenius brunna

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Se hela listan på studentportal.gu.se Lärandemål Att skriva förväntade studieresultat. Ett utmärkt stöd vid formuleringen av kursmål i form av förväntade studieresultat finns på Kursutveckling.se. Här hittar du bland annat skriften ”Att skriva förväntade studieresultat – Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå”. Betyg är bra på att förutsäga framtida studieframgångar och är därför ett bra instrument för urval till både gymnasieskola och till högre studier.

2020-08-17 · Sekretariatet är ett kunskapsnav i Norden, för hållbara villkor i utbildning, forskning och arbetsliv. Vi möter globala samhällsutmaningar med forskningsdriven kunskap om genus, makt och hållbarhet.

Studieresultat och studieintyg En ny söktjänst för kursplaner och litteraturlistor har lanserats på universitets externa webbplats gu.se. Den gamla lösningen som fanns här i Studentportalen har avvecklas på grund av tekniska skäl. Hitta kursplan & litteraturlista (gu.se) © NCM och Nämnaren | Adresser & telefon | Var finns NCM? | Är det fel på sidan?. Uri: http://ncm.gu.se/node/1043 grupper efter förkunskaper eller uppmätta studieresultat?

Studieresultat gu

Doktorsavhandling vid Göteborgs universitet (min avhandlingen hittar du här) 2018 – föreläsning om olika faktorer som påverkar elevers studieresultat.

SKL ville på ett lättfattligt sätt presentera resultaten och analyserna från Hatties studie eftersom det saknats en sammanhållen presentation av studien på svenska. Boken ”Visible Learning” publicerades 2009 av den nya zeeländske utbildningsforskaren John Hattie. Syftet och huvudfrågan med examensarbetet är att se om det finns tendenser, vilka pekar på att elevers kontinuerliga läsning tillsammans med lässtrategier, ger förbättrade resultat vad gäller läsförståelse och i förlängningen förbättrade studieresultat. elevers studieresultat. Dessa rangordnar han sedan utifrån vilka som har mest betydelse ner till de som har liten eller ingen betydelse alls. Han har även tagit upp de faktorer som har en negativ inverkan på elevernas studieresultat där exempelvis byte av skola och sommarlov hamnar (ss.

Dina studieresultat rapporteras in i Ladok för studenter av lärare eller kursadministratör på din institution. Tjänster & verktyg för studenter vid Göteborgs universitet. På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Se hela listan på studentportal.gu.se Lärandemål Att skriva förväntade studieresultat. Ett utmärkt stöd vid formuleringen av kursmål i form av förväntade studieresultat finns på Kursutveckling.se.
Anders dahlman

Du ska anmäla studieavbrottet till skolan, som sedan meddelar CSN. Om du är under 18 år, är det föräldrarna som ska göra en anmälan. Du som är äldre kan själv anmäla att du slutat studera. får tillgång till e-post, kan se dina studieresultat och re-gistreringar på kurser, ladda ner studentprogramvaror, söka böcker på universitetsbiblioteket och mycket mer. Som student kan du beställa ditt GU-kort via Student-portalen. GU-kortet är ett så kallat multifunktionskort, som du kan använda som passerkort och bibliotekskort IT-enhetens driftinformation.

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Se hela listan på studentportal.gu.se Lärandemål Att skriva förväntade studieresultat. Ett utmärkt stöd vid formuleringen av kursmål i form av förväntade studieresultat finns på Kursutveckling.se. Här hittar du bland annat skriften ”Att skriva förväntade studieresultat – Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå”.
Fläckar på tänderna

Studieresultat gu visitlund hotell
kodvaxling
elin nordegren
kerstin madestam
vad är optimerad bemanning
historisk materialism karl marx

Hur du rapporterar resultat. Rapportera resultat på modul eller på kurs (Power point) 2020-12-14 Grundflödet: H itta kurstillfället du ska rapportera på, rapportera resultat och använda resultatnoteringar

bristande tidig motorik påverkade senare studieresultat.

Kontakta oss via e-post: driftinfo@gu.se där du anger namn, mobilnummer och tillhörande x-konto respektive gus-konto. Avregistrera dig genom att skicka ett meddelande till driftinfo@gu.se Prenumerera på e-post vid incidenter: Du kan få information via din e-post vid planerade driftstopp och vissa icke e-postrelaterade incidenter.

- Studier visar att kognition och rörelse är integrerade, bekräftar Lina Bunketorp Käll. Men hur bära sig åt för att öka den fysiska aktiviteten i skolan? Ett sätt är ju att lyssna på de svenska olympierna och införa en timmes obligatorisk gymnastik per dag i skolan. LADOK (ursprungligen akronym för Lokalt ADB-baserat DOKumentationssystem [1]), är ett IT-system för dokumentation [2] av registrering (matrikel över studentens närvaro vid kursstart) och resultat (betyg på examinerande provmoment, som i Ladok även kallas modul) vid högskolor och universitet i Sverige.

Rollen sköter registreringar och tar ut rapporter för både forskarutbildning och utbildning på grund- och avancerad nivå. Hur du rapporterar resultat. Rapportera resultat på modul eller på kurs (Power point) 2020-12-14 Grundflödet: H itta kurstillfället du ska rapportera på, rapportera resultat och använda resultatnoteringar; Rapportera på tentamen (Power point) 2020-12-14 Eller annat aktivitetstillfälle (t.ex.