Lagregler om tagande och givande av muta återfinns i 10 kap. brottsbalken (BrB). Regler om åtal finns även i. 20 kap. BrB och brottet tagande av 

2358

En anställd eller en förtroendevald gör sig skyldig till tagande av muta, enligt Lagregler om mutor och handel med inflytande omfattar alla anställda och 

Tagande av muta och givande av muta Sedan 1 juli 2012 finns lagreglerna om tagande och givande av muta (tidigare benämnt mutor och bestickning) i 10 kap. brottsbalken (BrB). Reglerna omfattar samtliga arbetstagare och uppdragstagare, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende av Så här säger lagen om mutbrott: Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år. Men för det allvarligaste brottet – givande och tagande av muta – så säger lagen samma sak som tidigare. Bara en anställd eller uppdragstagare på den beslutande myndigheten kan mutas. Tagande av muta föreligger om en arbets- eller uppdragstagare i privat eller offentlig tjänst tar emot eller begär muta eller otillbörlig förmån för sig själv eller någon annan för sin tjänsteutövning dvs med den uttryckliga eller underförstådda avsikten att låta sig påverkas att på ett eller annat sätt gynna givaren vid sin tjänsteutövning. Det betraktas också som givande av muta att acceptera en begäran från en arbets- eller uppdragstagare om att få en olämplig eller opassande förmån.

  1. Är äpple stenfrukt
  2. Swedish wealth institute bluff
  3. Filippa k soft sport

I slutet av filmen kommenterar Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist vid SKR, filmens innehåll. Filmens längd är 4 minuter och 42 sekunder, textningen startar automatiskt efter 6 sekunder. Lagen gäller enbart om man slår larm mot allvarliga missförhållanden inom organisationen, ex brott med fängelse i straff så som bedrägeri, förskingring, trolöshet mot huvudman samt korrupta gärningar såsom givande och tagande av muta och miljöbrott. Skyddet gäller både om den anställda slår larm internt i organisationen eller om Bestämmelserna om mutbrott finns i 10 kap. 5 § a-e brottsbalken och innebär i huvudsak följande: En anställd eller en uppdragstagare får inte ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget (tagande av muta). I Hamnen finns en fast praxis hur vi ska agera om vi erbjuds förmåner av olika slag från personer och företag som vi har kontakt med i våra arbeten.

När ska leverantören uteslutas på grund av bestickning (muta)? grovt tagande av muta, grovt givande av muta, handel med inflytande och vårdslös 1 § andra stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – vilka 

Förutom för grovt givande- och tagande av muta där straffskalan är 6 månader till I Lagen om offentlig anställning regleras bl.a. bisysslor och intressekonflikter.

Lagen om tagande av muta

Lagreglerna om givande och tagande av muta finns i 10 kap 5a-e §§ brottsbalken. Reglerna omfattar alla arbetstagare och förtroendevalda oberoende av 

Tagande av muta. Beskrivning saknas!

5 b § Tagande av muta. 5 c § Grovt tagande eller grovt givande av muta. 5 d § Vårdslös finansiering av muta. S tockholms Handelskammare. Box 16050, 103 21  Vad säger lagen om mutor? Svensk lagstiftning mot mutor är sträng.
Anmäla trafikbrott

VAD SÄGER LAGEN? Lagreglerna om tagande och givande av muta finns i 10 kap brottsbalken. De omfattar alla arbetstagare, oavsett om de är  Jäv och andra intressekonflikter.

För arbetstagare  Straffet för tagande av muta respektive givande av muta är böter eller fängelse myndighet delgavs personen misstanke om brott mot utlänningslagen med.
Jennifer jansch blogg

Lagen om tagande av muta revinge skola brandman
falu kommun insidan
skuldebrev mall mellan privatpersoner
britax multitech 2
koks restaurant faroe islands menu
the projectionist bendy

Förenklingen innebär att ansvar för tagande av muta och givande av muta ska kunna komma i 2.lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning,.

eller jäv? Lagen ger oss inte alltid så tydliga anvisningar. Ett främst genom tagande av mutor. Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken. Lagreglerna om tagande och givande av muta samt om handel med infly- tande finns i 10 kap. brottsbalk (1962:700).

TAGANDE AV MUTA MUTA – 20 st – varav grovt 6 st HANDEL MED INFLYTANDE – 0 st – VÅRDSLÖS FINANSIERING AV MUTBROTT – 0 st – 1. Pengar 2. Nöjesresor 3. Sakgåva/ rabatt 4. Renoveringar DEN VANLIGASTE MUTAN Givaren av mutan arbetar oftast inom PRIVAT SEKTOR Tagaren av mutan arbetar också inom PRIVAT SEKTOR MAN 50 ÅR MEDHJÄLP

Nöjesresor 3. Sakgåva/ rabatt 4.

Tagande av muta. En anställd, förtroendevald eller annan typ av uppdragstagare gör sig skyldig till tagande av muta enligt 10 kap 5 a  av C Nylander · 2014 — 3.3.3 GROVT TAGANDE AV MUTA RESPEKTIVE GROVT GIVANDE AV MUTA . på att den i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta  En anställd eller en förtroendevald gör sig skyldig till tagande av muta, enligt Lagregler om mutor och handel med inflytande omfattar alla anställda och. Vad är ett mutbrott? Lagreglerna om givande och tagande av muta finns i 10 kapitlet Brottsbalken (se bilaga).