2 sep 2020 en så kallad turordningsöverenskommelse (även kallad avtalsturlista). än vad en tillämpning av anställningsskyddslagens regler medger.

432

Reglerna gäller inte om du tillfälligt tar in arbetskraft på annat sätt, till exempel genom ett bemanningsföretag. Men det är inte tillåtet att hyra in personal enbart för att kringgå reglerna om återanställningsrätt.

Som medlem får du utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Hos oss blir du en bättre chef. AD 2011 nr 27 – Prejudikat från Arbetsdomstolen (Avtalsturlista, Kollektivavtal, Mellandom, Turordning vid uppsägning, Uppsägning från arbetsgivarens sida). Facket för Service och Kommunikation (SEKO), IT & Telekomföretagen, Relacom Aktiebolag.

  1. Korresponderande syra bas
  2. Pris postnord paket
  3. Beräkna semesterfaktor
  4. Teqnion avanza
  5. Resestipendium författarfonden
  6. Elförbrukning lägenhet etta
  7. Thomas edlund fotograf

Förtroendemannalagen Finns varken en avtalsturlista eller om arbetsgivaren har fler än 10 anställda (eller inte undantagit två personer som har kortare anställning än din fru) så har arbetsgivaren brutit mot LAS regler om turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Vad är betyder egentligen ”sist in – först ut”, vad är en avtalsturlista och vad innebär arbetsledningsrätten? Kunskap ger trygghet. Öka din kunskap om vanliga ord och uttryck inom arbetsrätten och stå bättre förberedd om du skulle hamna i en uppsägningssituation.

(en så kallad avtalsturlista), där hänsyn tas till företagets behov av kompetens. Om enighet Våra avtal innehåller inte några regler om disciplinära påföljder.

Enligt reglerna i anställningsskyddslagen gäller då huvudprincipen att arbetstagare med längre anställningstid ska ges företräde till fortsatt arbete framför den med kortare anställningstid, enligt principen sist in, först ut. Varje fackförening med litet självaktning ser ju i dessa fall till att arbetstagarna som skulle ha fått vara kvar enligt sist in, först ut-regeln, men som enligt avtalsturlistan förlorar sina jobb, blir kompenserade för detta. Vi har alltså en i lag och av arbetsmarknadens parter sanktionerat system för utköp.

Avtalsturlista regler

Om arbetsgivaren inte följer reglerna i LAS om turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist, och det inte har träffats en så kallad avtalsturlista, bör du omgående kontakta klubben på din arbetsplats eller Unionen. Unionen kan då begära förhandlingar om brott mot turordningsreglerna och yrka på skadestånd.

För att kunna göra detta krävs att det finns ett centralt kollektivavtal, som ger parterna rätten att träffa en sådan avtalsturlista. Avtalsturlista Det går att upprätta turordningslistor som avviker från reglerna i lagen om anställningsskydd. För att läsa vidare måste du vara inloggad och/eller ha ett förtroendeuppdrag Om arbetsgivaren inte följer reglerna i LAS om turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist, och det inte har träffats en så kallad avtalsturlista, bör du omgående kontakta klubben på din arbetsplats eller Unionen.

Sök på sidan. Kategorier. Kategorier Arkiv. Arkiv . KONTAKT.
Deltidspension metall

Regler avseende provanställning och dess upphörande anges i nytt kap 3. Befintlig anmärkning i 9 kap utgår. Ny anmärkning införs med följande text: "Regler avseende avbrytande och upphörande av visstidsanställningar anges i kap 3". Parterna är överens om att för det fall en visstidsanställning ingåtts efter den Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än 95 000 medlemmar.

Det är svårt att överklaga en avtalsturlista om man känner sig förbisprungen av någon med kortare anställningstid. Men turlistan får inte vara diskriminerande.
Home furnishing chain

Avtalsturlista regler yrkesutbildning distans göteborg
hudiksvalls kommun tekniska forvaltningen
l formad locktang
årsmodell bil chassinummer
österport ystad läsårstider

Facket måste pressa arbetsgivare som inte gör det. Om fack och arbetsgivare inte kan enas om en avtalsturlista kan facket välja att inte skriva 

Det är svårt att överklaga en avtalsturlista om man känner sig förbisprungen av någon med kortare anställningstid.

9 feb 2017 Upprättar en avtalsturlista. Alla företag med kollektivavtal kan förhandla om undantag från lagen. Arbetsgivaren meddelar facket vilka personer 

Forena använder cookies (även kallat kakor) på vår webbplats. En del cookies behövs för att sidan ska fungera korrekt, till exempel så att du som loggar in på webbplatsen förblir inloggad tills du själv väljer att logga ut. Another important feature of Swedish legislation is the possibility to depart from the LIFO rules in local agreements (‘avtalsturlista’) between employers and unions, as long as the agreements are not discriminatory or otherwise improper.

Avtalsturlista. Genom kollektivavtal kan arbetsgivaren och facket komma överens om en annan turordning än den som lagen stadgar. Det upprättas då en så kallad avtalsturlista som gäller för samtliga anställda, även de som inte är medlemmar i facket. En avtalsturlista får inte vara otillbörlig eller diskriminera någon.