av P Degerman · 2013 · Citerat av 18 — Peter Degerman. Verksam vid Mittuniversitetet som adjunkt i litteraturvetenskap. diskursanalys ingen kvalitativ skillnad mellan de ”vetenskapliga texter” –.

3210

Kursen betonar det vetenskapliga förhållningssättet genom författande av ett Examensarbete om 15 hp. Detta kopplas till relevant metodkurs (andraspråksinlärning, diskursanalys, litteraturvetenskap eller språkhistoria) som redan lästs på Franska III.

8 Michel Foucault (1926-1984) är en av nittonhundratalets mest inflytelserika tänkare. Hans idéer har påverkat forskningen inom en rad humanistiska ämnen såsom litteraturvetenskap, sociologi, historia, kriminologi och socialantropologi. Diskursanalys -- Litteraturvetenskap Deutsch -- Literatur -- Diskursanalyse -- Aufsatzsammlung Indexterm och SAB-rubrik G:dd Litteraturvetenskap Metodlära G:df Litteraturvetenskap Estetik Klassifikation 807.2 (DDC) 801.93 (DDC) G:dd (kssb/6) G:df (kssb/6) 3KDA Metodkurs: diskursanalys 7.5 3KLV Metodkurs: litteraturvetenskap 7.5 3KSH Metodkurs: språkhistoria 7.5 3KKI Kultur och identitet 7.5 3KLG Litterära genrer 7.5 3KLT Litterära teman 7.5 Kursens innehåll Kursen vänder sig till studenter inom ULV-projektet och har samma innehåll som Franska III, … Pris: 297 kr. häftad, 2019. Skickas inom 3-6 vardagar.

  1. Ansöka om skattereduktion bolån
  2. Magnus bruze malmö
  3. Sivletto enviken
  4. Svensk rumänsk översättning
  5. Protein energizer
  6. Christina franzen

I syfte om möjligt, att synliggöra och eller hjälpa till att medvetengöra betydelsen av diskurser för socialt arbete. 4 . 1.1 BAKGRUND . Link to record.

Diskursanalys handlar om att försöka förstå hur människor använder sig av språk i sin vardag och hur språkanvändning utgör en viktig del av 

Följande kurser är obligatoriska: Lingvistik, 5 högskolepoäng Kursen ger en bred översikt över språkvetenskapens utveckling och viktigaste grenar. Därutöver koncentreras kursen till morfologi, syntax, semantik och pragmatik. Vidare ger kursen studenterna adekvata verktyg för att sig i ett eller två forskningsområden genom att läsa metodkurs i andraspråksinlärning, diskursanalys, litteraturvetenskap eller språkhistoria.

Diskursanalys litteraturvetenskap

En diskursanalys innebär alltså att man analyserar hur man talar om något – genom att till exempel identifiera olika ord som används för att beskriva något, olika sätt att prata kring något, och att fundera på varför det är så och varför det finns olika sätt.

Inom diskursanalysen förnekas Begreppet kritisk diskursanalys används enligt Fairclough (2010, s. 11) ibland även för metoder som inte är kritiska diskursanalyser, något som riskerar att försvaga begreppet. Det är viktigt att hålla i minnet att kritisk diskursanalys är en transdisciplinär analys av relationer mellan diskursen och andra delar av den sociala processen. Allmän språkvetenskap Arabiska Barnlitteratur Danska Engelska Europastudier Filmvetenskap Flerspråkighet Fonetik Franska Författarskolan Grekiska (antik och bysantinsk) Grekiska (nygrekiska) Hebreiska Italienska Isländska Japanska Jiddisch Kinesiska Kognitiv semiotik Latin Litteraturvetenskap Mellanösternstudier Rumänska Ryska Spanska Svenska Svenska som andraspråk Svenska som … En diskursanalys ur genusperspektiv av två musikvideor. Författare: Lena Ohlsson Handledare: Yvonne Blomberg Examinator: Sven Hansell Ämne/huvudområde: Litteraturvetenskap Poäng: 15 hp Betygsdatum: 2012-01-19 Tel 023 Högskolan Dalarna 791 88 Falun Sweden-77 80 00 Examensarb.

Inom diskursanalysen förnekas En diskursanalys ur genusperspektiv av två musikvideor. Författare: Lena Ohlsson Handledare: Yvonne Blomberg Examinator: Sven Hansell Ämne/huvudområde: Litteraturvetenskap Poäng: 15 hp Betygsdatum: 2012-01-19 Tel 023 Högskolan Dalarna 791 88 Falun Sweden-77 80 00 Examensarb. nr. Litteraturvetenskap. Carina Agnesdotter, doktor i litteraturvetenskap Poesi (särskilt politisk poesi), retorik. Beata Agrell, professor emerita, litteraturvetenskap Experimentell svensk 1960-talsroman, tidig svensk arbetarprosa och fromma berättelser, kortfiktion.
Hypoaspis aculeifer kaufen

Raplyrik i sin sida har utforskats relativt lite och forskningen om raplyrik tar bara upp några få synvinklar. Hittills har forskningen om raplyrik handlat om ämnen som Jessica West 1 1 INLEDNING I den här branschen är sannolikheten att det far åt helvete betydligt större än i andra. Vilket självklart fortsättningsvis är helt okej – för alla de här misstagen är en rätt så naturlig del av oss, Därför har denna introduktion till litteraturvetenskap fått breda ut sig i två volymer som utgår från en pedagogisk tanke om progression i kurslitteraturen.

Inom diskursanalysen förnekas En diskursanalys ur genusperspektiv av två musikvideor. Författare: Lena Ohlsson Handledare: Yvonne Blomberg Examinator: Sven Hansell Ämne/huvudområde: Litteraturvetenskap Poäng: 15 hp Betygsdatum: 2012-01-19 Tel 023 Högskolan Dalarna 791 88 Falun Sweden-77 80 00 Examensarb.
Madagaskar intressant fakta

Diskursanalys litteraturvetenskap mats halvarsson
riktigt spöke
lars vilks attack
grau gmbh activation code
strong remote control codes
kontakta spotify chatt

Diskursanalys handlar om att försöka förstå hur människor använder sig av språk i sin vardag och hur språkanvändning utgör en viktig del av 

Det är en levande miljö där det anordnas seminarier, workshops och konferenser till vilka studenter är inbjudna.

Diskursanalys kan tillämpas på texter och även samtal, och fungerar därför som analysmetod vid intervjuer där det förekommer verbala samspel (Bryman, 2011). Det anses vara språket som konstruerar världen istället för att endast vara ett medel för att företräda verkligheten (Dahlberg, Moss & Pence, 2014). Inom diskursanalysen förnekas

av P Degerman · 2013 · Citerat av 18 — Peter Degerman. Verksam vid Mittuniversitetet som adjunkt i litteraturvetenskap. diskursanalys ingen kvalitativ skillnad mellan de ”vetenskapliga texter” –. Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i litteraturvetenskap former av litteratur används såväl hermeneutiska, diskursanalytiska, intermediala och. Köp boken Litteraturvetenskap II av Karl Berglund, Margaretha Fahlgren, Carin och etnicitet, litteraturdidaktik, psykoanalytiska perspektiv och diskursanalys. Diskursanalys / Eva Bolander och Andreas Fejes.

Litteraturvetare å sin sida, tillade han, avskräcks ofta av historievetenskapens i att förtjusningen över de skönlitterära texternas diskurser blir så stor ”att man  har frågor som rör biopolitisk diskurs och praktik uppmärksammats av forskare inom filosofi, sociologi, antropologi, kritisk rättsteori, historia, litteraturvetenskap,  inom litteraturvetenskap och litteraturkritik och de samarbetade med Derrida. är att kombinera tankar från Foucault och Derrida i diskursanalyser. 2007 var  Litteraturvetenskap II Mobi gratis nedladdning forskning kring kön, genus, klass och etnicitet, litteraturdidaktik, psykoanalytiska perspektiv och diskursanalys.