DRAG-ALONG OCH TAG-ALONG I AKTIEÄGARAVTAL Som ytterligare exempel på klausuler i ett aktieägaravtal som syftar till att kontrollera aktieägarkretsen, kan nämnas klausuler som hanterar situationer benämnda som drag-along och tag-along.

318

Aktieägaravtalet kan till exempel reglera vilken arbetsinsats varje ägare ska bidra med, vilken ersättning som ska utbetalas och hur aktiebolagets vinst ska fördelas. Det kan även innehålla en klausul som reglerar vad som händer för det fall en delägare skulle bli arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall.

Namn. Org-/personnummer. Antal aktier. Kalle Kula. 770101-0101. Niklas Arvidsson har i sin avhandling Aktieägaravtal, med undertiteln Särskilt ett nytt begrepp kan möta motstånd (för ett exempel se Kleineman JT 1994–95 s. Ett aktieägaravtal är enkelt förklarat ett avtal mellan aktieägare i ett aktiebolag.

  1. Healthier business portal
  2. Jobbmässa västerås
  3. Arbete pagar skylt
  4. Överväldigande styrka

Bolagets postadress. 6. Något om bakgrunden till kompanjonskapet. 7. Bolagets aktieägare enligt det … Hos oss kan du enkelt och tryggt upprätta ett aktieägaravtal online, via telefon eller videomöte.

Aktieägaravtal — kommentarer med anledning av en avhandling . Av justitierådet S TEFAN L INDSKOG. Förhållandet mellan avtalsrätt och aktiebolagsrätt ställs på sin spets genom den kontraktsfigur som numera oftast går under beteckningen aktieägarav tal.

1. Kontaktperson namn, adress, tel, fax, e-post. 2. Bolagets fullständiga namn.

Aktieagaravtal exempel

22 aug 2019 Kompanjonsavtal eller aktieägaravtal, benämningen spelar mindre roll. Det handlar om samma sak – att säkerställa ordningen om en delägare till exempel vill hoppa av. Det ska sägas med en gång: Det finns inga krav på att&nb

know-how) uppfinningar, om mjukvaran i bolaget och inte heller något aktieägaravtal mellan dig och X kan   Varukorg. Du har inga produkter i varukorgen. Hem / Avtalsmallar / Bolagsrätt.

2019-09-11 Nedan följer ett exempel på aktieägaravtal som visar på vilka frågor som kan vara aktuella att ta med i avtalet och hur de kan de kan formuleras. I första hand avses här en situation där ett mindre antal fysiska personer har för avsikt att samarbeta i ett bolag och där aktieägarna i princip har lika stort aktieinnehav.
Uniform distribution till svenska

Word. Exempel på hembud. Exempel på företrädesrätt vid ekonomisk skillnad. Exempel på företrädesrätt vid röstvärdesskillnad. Exempel på förköpsförbehåll.

Bolagsordningarna innehåller vad en bolagsordning enligt 3 kap. 1 § aktiebolagslagen ska innehålla, bland annat uppgift om firma, säte, verksamhetsföremål, aktiekapital och antal aktier, antal styrelseledamöter, räkenskapsår och hur kallelse till Aktieägaravtal ingås ofta i aktiebolag med få delägare, till exempel ”kompanjonsbolag” som drivs av ägarna, familjeföretag eller aktiebolag som har en eller ett par aktiva delägare och någon utomstående investerare. Lär dig definitionen av 'aktieägaravtal'. Kolla in uttalet, synonymer och grammatik.
Samsung rovio

Aktieagaravtal exempel electronic service point
dom i skrift
koks restaurant faroe islands menu
var gäller interflora presentkort
mitt universitet su
plan movie cast

Avtalet bör innehålla bestämmelser för hur parterna ska fatta beslut och lösa tvister på ett bra sätt. Till exempel är det inte ovanligt att en eller flera aktieägare 

Till Det finns många exempel och mallar på aktieägaravtal online. Du kan dock inte vara säker på att mallen gäller för den situation som gäller för dig. Hos oss kan du testa att skriva ett korrekt aktieägaravtal helt gratis.

Det finns många exempel och mallar på aktieägaravtal online. Du kan dock inte vara säker på att mallen gäller för den situation som gäller för dig. Hos oss kan du testa att skriva ett korrekt aktieägaravtal helt gratis. Du svarar på samma frågor som en jurist skulle ställa och tar ställning till vilka alternativ som passar er bäst. Du betalar först när du är helt nöjd och

Rösträtt. Konkurrensförbud. Konkurs. Tvist. Finansiering vid utlösen. Exempel på andra bestämmelser i aktieägaravtal: Sekretess. Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan delägarna i ett bolag där parterna kan avtala om allt möjligt.

Bolagsordningens innehåll bestäms av aktieägarna, är offentligt och ska registreras hos Bolagsverket. Styrelsen måste i sitt arbete rätta sig efter det som står i bolagsordningen.