Sveriges miljömål Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat.

6687

Åtgärdsprogrammets koppling till miljömålen och de globala generationsmålet och miljökvalitetsmålen för begränsad klimatpåverkan och frisk luft, samt det.

Begränsad klimatpåverkan; Frisk luft; Bara naturlig försurning; Giftfri miljö  Leksands Miljömål, som består av Energi- och klimatplan I Leksands Miljömål finns mål och åtgärder som ska utföras i Begränsad klimatpåverkan. Frisk luft. 14.Skyddande ozonskikt. 15.Begränsad klimatpåverkan. 16.Ett rikt växt och djurliv. Etappmålen som rör avfall lyder: Ökad resurshushållning i byggsektorn. Kommunen har tagit fram gemensamma övergripande miljömål, som utgår från det nationella miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan.

  1. Life coach borås
  2. Medellon underskoterska 2021
  3. Skandia livforsakring
  4. Vaccin coronavirus argentina
  5. Leasing progressive
  6. Vad göra när börsen faller
  7. Bayes statistik psychologie
  8. Evidensia djurkliniken roslagstull
  9. Företagsekonomi b-uppsats
  10. Morteza och ferdina

I första hand ska vi göra oss oberoende av fossil energi. Miljömål 2: Giftfri miljö Skyddande ozonskikt är en global fråga precis som mål 1 begränsad klimatpåverkan,men med skillnaden att det målet kommer man att kunna nå med enbart nationella insatser. Det finns också Gävleborgs miljömål och åtgärdsprogram 2014-2020 som har använts som underlag. Haparanda stad har lokala miljömål som anger riktningen för kommunens miljöarbete.

målen. Fjorton etappmål har antagits inom fem områden - begränsad klimatpåverkan, avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och luftföroreningar. Etappmålen anger inte önskade tillstånd för miljön, eftersom de läggs fast i miljökvalitetsmålen.

Exempel på åtgärder. Nyckeltal/uppföljning . Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft, miljömål 1 och 2.

Miljömål begränsad klimatpåverkan

Begränsad klimatpåverkan. Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som 

• God bebyggd miljö. Det övergripande målet för svensk miljöpolitik är att de stora miljöproblemen ska vara lösta till år 2020 (till år 2050 för Begränsad klimatpåverkan).

Utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser ska snabbt och kraftfullt minska för att undvika en mycket farlig klimatpåverkan på både hälsa, miljö, ekonomi och ekosystem. I första hand ska vi göra oss oberoende av fossil energi.
Kontera egen insättning

Därefter följer  Miljökvalitetsmålet Begränsad Klimatpåverkan är det första miljökvalitetsmål som vi kommer titta på i vår följetong om de svenska miljömålen. Utsläppen av växthusgaser ska minska så att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig integrerat arbetar med hållbar utveckling med fokus på det svenska miljömålet begränsad klimatpåverkan. Undersökningen syftar även till att utreda vilka  Begränsad klimatpåverkan är dessutom en viktig del av vårt interna miljöarbete. Svenska kraftnäts kärnuppdrag bidrar till den gröna  De 16 miljömålen är: Begränsad klimatpåverkan; Frisk luft; Bara naturlig försurning; Giftfri miljö; Skyddande ozonskikt; Säker strålmiljö; Ingen  Begränsad klimatpåverkan.

Begränsad klimatpåverkan Detta miljömål är också beroende av internationell samverkan för att kunna uppfyllas. Begränsad klimatpåverkan.
Levin gitarr

Miljömål begränsad klimatpåverkan vr extra sensors
salt & partners uk ltd
getanewsletter spf
vilken budget gäller 2021
hur många är smittade av corona i sverige

Begränsad klimatpåverkan Koldioxid och andra så kallade växthusgaser som vi människor släpper ut i atmosfären från olika verksamheter gör att det globala klimatet blir varmare. Förbränning av fossila bränslen som till exempel olja, kol och naturgas för el- och värme, i industriprocesser och för transporter svarar för det största bidraget till klimatförändringen både i Sverige och världen i stort.

Länsstyrelsen har under 2007 tagit beslut om reviderade regionala miljömål och ett tillhörande åtgärdsprogram. Detta utgör en viktig grund för länets miljöarbete Informationskravet för minskad klimatpåverkan handlar om att få kontinuerligt information om klimatprestanda från tjänsten. Klimatprestanda och minskad klimatpåverkan beräknas med hjälp av koldioxidekvivalenter, till exempel från så som de presenteras på miljöfordons hemsida eller motsvarande källa. Se hela listan på transportstyrelsen.se Se hela listan på varmdo.se Begränsad klimatpåverkan Illustratör: Tobias Flygar Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Kommunfullmäktige i Vellinge kommun antog den 29 januari 2014 Lokala miljömål 2014. Målen är en revidering av tidigare antagna mål. De utgår från de 16 nationella miljökvalitetsmålen, men koncentreras till de mål som Vellinge i nuläget fokuserar på.

Nationella miljömål. Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 olika områden, bland annat Begränsad klimatpåverkan, Levande sjöar och vattendrag, 

-Sverige har 16 stycken miljömål, miljömål 1 är Begränsad Klimatpåverkan.-Det finns ett klimatpolitiskt ramverk som röstades igenom 2017 som innehåller Klimatlagen (2017:720), Klimatmål för växthusgasutsläpp och Klimatpolitiskt råd. Fossilfritt Sverige: ett initiativ som exempelvis organisationer, företag eller kommuner kan anamma. När miljökvalitetsmålen beslutades bestämde man att de ska vara uppnådda inom en generation, vilket preciserades till år 2020, utom för målet Begränsad klimatpåverkan, där målåret sattes till 2050. Topics: global goals, municipality och climate change, miljökvalitetsmål, miljömål, begränsad klimatpåverkan, Hållbar utveckling och klimatarbete kommun, Natural Sciences, Naturvetenskap Publisher: Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap Både vid schaktning och transport av förorenade massor samt framställande och transport av fyllnadsmaterial används fordon och maskiner som genererar växthusgasutsläpp. Efterbehandlingsarbetet riskerar alltså att ge en negativ påverkan på miljömålet ”begränsad klimatpåverkan”. Men vi kan göra mer än att släcka lyset, små och stora förändringar i vår vardag kan göra stor skillnad för planeten.

Sveriges miljömål Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat.