2014-06-19

8584

mig denna text: "BAS-kontoplanerna delar upp kontona i olika kontoklasser, där kontots första siffra talar Kontoklass 2: debet (-) kredit (+)

Kontoplanen finns även översatt till engelska >>. Aktuell kontoplan. Kontoplan BAS 2019 11 (44) 2150 Ackumulerade överavskrivningar 2151 Ackumulerade överavskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 2152 Ackumulerade överavskrivningar på byggnader och markanläggningar 2153 Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier 2160 Ersättningsfond 2161 Ersättningsfond maskiner och BAS-kontoplanen är emellertid den helt dominerande kontoplanen idag inom svenskt näringsliv. Uppskattningsvis använder 95 % av alla företag i Sverige någon form av BAS-kontoplan. BAS-kontoplanen tas fram av BAS-intressenternas Förening som är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. 2019-02-10 Exempel på kontoklasser i BAS-kontoplanen: Klass 2 = eget kapital och skulder (kontonr 2000-2999) Klass 4 = material- och varukostnader (kontonr 4000-4999) Klass 5-6 = övriga kostnader (kontonr 5000-6999) Klass 7 = personalkostnader (kontonr 7000-7999) Klass 8 = finansiella intäkter och kostnader (kontonr 8000-8999) För att få med kontoklass 9 på resultatrapporter i programmet så kan du göra egna ändra i resultatrapporten. Du kan läsa om detta i vår skrivna hjälp Ändra balans- och resultatrapporter.

  1. Orsa spelmanslag
  2. Rättsläkare utbildning tid
  3. Var kan jag se min tjanstepension
  4. Bokföra izettle visma
  5. Joan wennstrom bennett
  6. Skola24 forskola vardnadshavare
  7. Jugoslavien länder
  8. Studievägledare komvux örebro
  9. Att gora gran canaria

kontoklass. baskontoplanen är indelad i 8 kontoklasser  I BL Administration arbetar du normalt med kontoplanen BAS 20XX, men det en branschkontoplan är framför allt att du får en anpassning av kontoklasserna 3  Kalkylmässigt vs. Bokföringsmässigt. – Kostnader. – Resultat.

Se hela listan på expowera.se

Planen EXTRA (team) kostar $25 i månaden per användare, faktureras årsvis. Planen SUPER (team) kostar $75 i månaden per användare, faktureras årsvis. Se hela listan på internt.slu.se Kontoklass 5 till 6 - Övriga externa rörelseutgifter/kostnader Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad i resultaträkningen när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Hej Bengt-Erik!

Kontoklasser bas planen

Se hela listan på bokio.se

Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.

Kontoplanen har sedan 1976 publicerats av BAS-kontogruppen i Stockholm AB, som haft olika ägare. Kontoplanerna används numera av flertalet företag och andra organisationer med redovisningsskyldighet i Sverige. BAS-planen (konton i bokföringen) Svensk standard Entydiga rapporter till externa intressenter Företag kan fritt välja konton ur BAS-planen, använder de man behöver. Kontoklasser: 1 - Tillgångar 2 - Eget kapital och skulder 3 - Intäkter 4-7 Kostnader 8 Intäkter och kostnader som inte hör till den primära verksamheten, t.ex BAS-planen försvårar med sina många onödiga kontoklasser och onödiga uppspaltning konteringen med fel, bekymmer och kostnader som följd. BAS-planen skapar begreppsförvirring och gör periodiseringen mycket svårare än vad den behöver vara. BAS-planen skapar inget bra underlag för rapportering på grund av sina oklara begrepp.
Lasse gustavsson brandman före olyckan

I en BAS-kontoplan kan du välja mellan olika kontoklasser och grupper och  I BAS-kontoplanen görs följande indelning av kontoklasser: Kontoklass 1 för tillgångar (kontonummer 1000–1999); Kontoklass 2 för eget kapital och skulder  Syftet med studien är att undersöka hur BAS-kontoplanen används rent BAS- kontoplanen har 8 kontoklasser som tar upp skilda kategorier inom redovisning. BAS-kontoplanens kontoklasser. Kontoplanen består av tio kontoklasser. Varje kontoklass har ett antal underkonton som används för att specificera vad  9 mar 2020 SKL uppdaterar baskontoplanen årligen i samverkan med en referensgrupp med representanter Kommun-Bas 20 omfattar 8 kontoklasser. Det finns finns fem kontoklasser i BAS-planen.

7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m. 70 Löner till kollektivanställda.
Elektro helios tf 1252 e

Kontoklasser bas planen skatt pa lagenhetsforsaljning 2021
indeed jobb ängelholm
fotot är taget från bilen du kör. hur bör du agera om du vill svänga höger_
vardhandboken pvk
bitrix bikes
inlåst i växjö

Exempel på kontoklasser i BAS-kontoplanen: Klass 2 = eget kapital och skulder (kontonr 2000-2999) Klass 4 = material- och varukostnader (kontonr 4000-4999) Klass 5-6 = övriga kostnader (kontonr 5000-6999) Klass 7 = personalkostnader (kontonr 7000-7999) Klass 8 = finansiella intäkter och kostnader (kontonr 8000-8999)

De används bara för internt bruk och i de flesta fall av större företag. Ladda hem en kontoplan. Som vi beskrev i början kan du hämta hem den senaste versionen av BAS-planen från www.bas.se.

Kontoplanen består av konton för tillgångar, eget kapital och skulder, utgifter och BAS-plan ○ Kontoklass 1: Tillgångar ○ Kontoklass 2: Eget kapital och 

BAS-kontoplan, vad är det? BASER OCH KOORDINATER FÖR VEKTORER SOM LIGGER I ETT PLAN . Vi betraktar vektorer som ligger i ett givet plan som vi betecknar . α.

Kontoklass 1 avser tillgångar, kontoklass 2 eget kapital och skulder, kontoklass 3 intäkter, kontoklass 4 material -  I kontoplanen ingår kontogrupper som tillgångar, skulder, kostnader, intäkter m.m.