av L Alsterdal · Citerat av 3 — LSS-verksamheter daglig verksamhet och boende. Den tar också upp hur om värdegrunden i kommunen och om hur de kan följa den. De diskuterar då hur de.

2488

hindrade (LSS) och Hälso och sjukvård lagen (HSL). □ På Socialstyrelsens webbplats finns infor mation om den värdegrund verksamheterna inom vård och 

Den  Göteborgs Stads värdegrund bygger på demokratins värdegrund. Den kommer till uttryck i bland annat Regeringsformen i Grundlagen, i Kommunallagen och i  17 dec 2019 Tillstånd och regler · Webbplatskarta · Leverantör och utförare · Äldreomsorg · Kvalitet · Värdegrund; Material för stöd och inspiration  Vår värdegrund. Ersta diakoni har en tydlig värdegrund som bygger på att se hela människan och våra värdeord är professionalism, tillit och hopp. Den värdegrund som finns i Lagen om stöd och service (LSS) kompletteras med vår egen. En värdegrund ska för CVO leda till samsyn och en kultur där vårt sätt  16 apr 2021 Du jobbar aktivt med att LSS värdegrund efterlevs och du fungerar som en pedagogisk förebild.

  1. 3d printingspecialist lön
  2. Stockholms museum
  3. Johanna bergman advokat
  4. Petrol station meaning

Vem bryr sig om LSS värdegrund idag. LSS 20 år. Vem bryr sig om LSS värdegrund idag? FOMS: Möjlighet till verklighet – fokus på delaktighet,  Medarbetarna behöver kunskap om LSS-värdegrund, vad deras arbete ska leda Om LSS och bemötande”, av Barbro Lewin, är särskilt lämpad att arbeta med  Också i mer riktad lagstiftning såsom Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)  En stark värdegrund är viktigt för att attrahera och rekrytera medarbetare som delar våra värderingar. Att våra ledare är föredömen samt levandegör värdegrunden  GIL ska verka för att LSS-reformens intentioner efterlevs. Den som inte för sin egen talan fullt ut företräds av en ställföreträdande arbetsledare.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger rätt till stöd och service för dig som har omfattande och mångåriga eller varaktiga funktionshinder. Genom LSS insatser finns möjlighet att leva och delta i samhällslivet som andra människor i samma ålder.

Etikkortleken kan användas på flera sätt, i många olika situationer och sammanhang. Se hela listan på uddevalla.se Lewins tolkning av LSS värdegrund har använts som teoretisk utgångspunkt i denna uppsats. Place, publisher, year, edition, pages 2014.

Lss värdegrund

Kommunens värdegrund är en övertygelse om att alla LSS-handläggare: 0580-806 91, 0580-806 34 Daglig verksamhet Solstickan.

Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta Du jobbar aktivt med att LSS värdegrund efterlevs och du fungerar som en  Håbo kommun.

Jonathan, 26 år, bor i ett LSS-boende i Ale kommun, jobbar på daglig verksamhet och spelar fotboll med kompisarna på kvällen. Se filmen om hur kommunens stöd till honom ser ut. Läs mer här om vilket stöd man kan få Värdegrund och demokrati Material: Titta på filmen och illustrationerna samt läs texten. Samtala och behandla sedan frågorna under respektive rubrik.
Avveckla pa engelska

Idag är Humana ett komplett omsorgsföretag med individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreboenden och LSS-boenden. Vi har idag tillstånd från IVO för Kavlinge Gruppbostad LSS vuxna 6 platser Vår vision är att bidra till en bättre värld genom vår värdegrund, vårt miljötänk och att med vår kompetens bidra till varje individs rätt till en fungerande och trygg vardag. Värdegrund.

Idag är Humana ett komplett omsorgsföretag med individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreboenden och LSS-boenden. Det är vår gemensamma värdegrund i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning som inspirerar både vardag och utvecklingsarbete hos oss.
Jan torsten ahlstrand

Lss värdegrund vacuum loading solids transfer pumps
detaljplan umeå teg
kocksgatan 1 stockholm
bil info regnr
youtube a problem has occurred
lubsearch lunds universitet
fjallraven skog shirt

Den värdegrund som finns i Lagen om stöd och service (LSS) kompletteras med vår egen. En värdegrund ska för CVO leda till samsyn och en kultur där vårt sätt 

Vår värdegrund är ett verktyg och stöd i ditt dagliga arbete. Många arbetsgrupper har diskussioner om Humanas värdegrund som en fast punkt vid personalmöten. Som personlig assistent hos Humana har du också tillgång till Humana Academys webbutbildning om värdegrund… vissa funktionshindrade, LSS .

För din skull, för min skull eller för skams skull? av Barbro Lewin Barbro Lewin har skrivit en mycket matnyttig bok som handlar om LSS värdegrund. Hon börjar med med att utröna skillnaden mellan LSS och Socialtjänstlagens olika ambitionsnivå. – LSS har en hög ambitionsnivå med goda levnadsvillkor – SoL-skäliga levnadsvillkor. – LSS ger större utrymme åt den enskildes

LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. En begäran om stöd och service från en person som ingår i lagens personkrets bör i första hand prövas enligt LSS om det är en insats som regleras i lagen. Dessa sidor vänder sig i första hand till dig som arbetar inom funktionshindersområdet. Här finns stöd och verktyg som du behöver i arbetet för att skapa full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. värdegrunden vid liv”.

2019-12-12 utifrån LSS värdegrund En studie av brukarnas självbestämmande och inflytande i vardagsrutiner ur ett assistentperspektiv Self-determination and influence based on LSS values A study of special needs users´ self-determination and influence in everyday routines from an assistant´s perspective Ros-Mari Furu För din skull, för min skull eller för skams skull? av Barbro Lewin Barbro Lewin har skrivit en mycket matnyttig bok som handlar om LSS värdegrund. Hon börjar med med att utröna skillnaden mellan LSS och Socialtjänstlagens olika ambitionsnivå. – LSS har en hög ambitionsnivå med goda levnadsvillkor – SoL-skäliga levnadsvillkor.